Zmodernizowana droga Księginice, gm. Kobierzyce – Galowice, gm. Żórawina

Zakończono przebudowę drogi Księginice – Galowice. Odcinek ten został poszerzony o 1 metr na długości 2 km. Wymieniona została nawierzchnia oraz regulowane zostały rowy melioracyjne odwadniające drogę. Droga ta jest jedną z najbardziej uczęszczanych przez ruch samochodowy odcinków na powiecie wrocławskim. Łączy zjazd  autostradowy w gm. Żórawina ze skrzyżowaniem w …

Droga w Godzieszowej, gm. Długołęka uzyskała dofinansowanie

W wyniku rozstrzygnięcia naboru w II kwartale 2021 r. – przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.643.690,00 zł. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Kompleksowe prace w obrębie pasa drogowego obejmować będą wykonanie poszerzenia nawierzchni drogowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatok autobusowych i zjazdów oraz elementów odwodnienia drogowego. Planowany odcinek drogi do przebudowy to ponad 1,3 …

Budowa mostu w Chrząstawie Wielkiej, gm. Czernica

Zadanie pn.: „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina Czernica” otrzymało wsparcie w wysokości 3 112 500,00 zł. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy obiekt inżynieryjny o konstrukcji ramowej zespolonej oraz rozbudowany odcinek drogi powiatowej wraz z fragmentem ciągu pieszo-rowerowego. Już w najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy dla wykonawcy. …

Budowa i modernizacja dróg powiatowych – stan na kwiecień 2021

PODSUMOWANIE  ZADAŃ REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO – KWIECIEŃ 2021   Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce – roboty podobne – wykonano profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonano warstwy bitumiczne (podbudowa, w-wa wiążąca i ścieralna) …

Podsumowanie 2020 roku – drogi powiatowe

PODSUMOWANIE W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO   Niniejsze zestawienie ma na celu zaprezentowanie stopnia zaawansowania zadań realizowanych lub planowanych do realizacji na drogach powiatowych zgodnie ze stanem na koniec stycznia 2021 r. oraz wyszczególnienie zadań zrealizowanych w styczniu 2021 r. przez poszczególne Obwody Drogowe. …

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to najmłodszy sposób odkładania pieniędzy na emeryturę. Na czym polega i czym się różni od innych form?  Polski system emerytalny składa się z tzw. trzech filarów, przy czym obowiązkowe są pierwsze dwa. Pierwszy filar to składki emerytalne odprowadzane co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar bazuje …