Dzień strażaka

Zawsze gotowi do walki z  żywiołem. Ratują życie i mienie, niosą pomoc w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Dzień Strażaka to dobry moment, żeby podziękować naszym bohaterom za ich ciężką, codzienną pracę i odwagę. Wszystkim Druhnom i Druhom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi …

Żórawina dla Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Żórawina nie są obojętni na losy drugiego człowieka. Dziś 63 wolontariuszy brało udział w przygotowaniu darów dla Ukrainy. – Pierwsze tony darów wyruszą dziś w nocy z Żórawiny, aby dotrzeć do Lwowa. Mieszkańcy naszej gminy wypełnili tymi darami samochód ciężarowy. Wysyłamy żywność, środki higieny, lekarstwa, ubrania, koce itp. …

Wschodnia Obwodnica Wrocławia – kolejny etap

Dzisiaj brałem udział w przekazaniu placu budowy kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Etap ten najbardziej ucieszy mieszkańców gminy Żórawina. Na ulicy Grota Roweckiego wybudowane zostanie rondo. Jezdnia będzie posiadać również ścieżkę rowerową.  Wykonawca firma Budimex. Termin wykonania to 14 miesięcy . Wielkie podziękowania dla Zarzadu Wojewodztwa Dolnośląskiego  za kontynuacje prac. …

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH – podsumowanie czerwiec – sierpień 2021

Przedstawiam  Państwu  zakres  prac  jakie zostały  wykonane  na drogach  powiatowych w 2021 r.                ”Nakładki”: Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 9 zadań: Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 – trwa realizacja zadania, …

Droga w Galowicach

Mieszkańcy Galowic i Wilczkowa doczekali się nowej drogi. Jezdnia zostanie poszerzona o 1metr.  Na całej długości zostanie położona nowa nawierzchnia. Odtworzone zostaną rowy melioracyjne oraz zjazdy na pola uprawne

Nowe przepisy budowlane – domy 70m2

Dom jednorodzinny do 70 m2 wolno będzie postawić na działce o powierzchni już 500 mkw., czyli dwukrotnie mniejszej niż pierwotnie zakładano. Urzędnik nie sprawdzi czy zgłoszenie budowy domu jest zgodne z miejscowym planem oraz warunkami technicznymi. Takie propozycje uproszczeń zawiera projekt noweli prawa budowlanego, który wczoraj przyjął rząd. Dziś trafił …

Zmodernizowana droga Księginice, gm. Kobierzyce – Galowice, gm. Żórawina

Zakończono przebudowę drogi Księginice – Galowice. Odcinek ten został poszerzony o 1 metr na długości 2 km. Wymieniona została nawierzchnia oraz regulowane zostały rowy melioracyjne odwadniające drogę. Droga ta jest jedną z najbardziej uczęszczanych przez ruch samochodowy odcinków na powiecie wrocławskim. Łączy zjazd  autostradowy w gm. Żórawina ze skrzyżowaniem w …

Droga w Godzieszowej, gm. Długołęka uzyskała dofinansowanie

W wyniku rozstrzygnięcia naboru w II kwartale 2021 r. – przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.643.690,00 zł. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Kompleksowe prace w obrębie pasa drogowego obejmować będą wykonanie poszerzenia nawierzchni drogowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatok autobusowych i zjazdów oraz elementów odwodnienia drogowego. Planowany odcinek drogi do przebudowy to ponad 1,3 …