W piątek 28 maja 2021r. dokonany został odbiór drogi,  budowanej przez Powiat Wrocławski w Gminie Kobierzyce.

Droga stanowi dojazd do terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego. Główny cel to uruchomienie kolejnych terenów pod inwestycje.