Zadanie pn.: „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina Czernica” otrzymało wsparcie w wysokości 3 112 500,00 zł. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy obiekt inżynieryjny o konstrukcji ramowej zespolonej oraz rozbudowany odcinek drogi powiatowej wraz z fragmentem ciągu pieszo-rowerowego. Już w najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy dla wykonawcy.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawcą została firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy  Szczecińskiej 11 we Wrocławiu, która zaoferowała wykonanie inwestycji w kwocie 3 934 643,86 zł brutto. Tym samym, środki pochodzące z subwencji zostaną wydatkowane na zadanie mostowe w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych, natomiast pozostałe środki zostaną wydatkowane na inne drogowe zadania inwestycyjne.