W wyniku rozstrzygnięcia naboru w II kwartale 2021 r. – przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.643.690,00 zł. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Kompleksowe prace w obrębie pasa drogowego obejmować będą wykonanie poszerzenia nawierzchni drogowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatok autobusowych i zjazdów oraz elementów odwodnienia drogowego. Planowany odcinek drogi do przebudowy to ponad 1,3 km (w tym w terenie zabudowanym ok. 0,65 km) i obejmuje obszar od miejscowości Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim.