Przedstawiam  Państwu  zakres  prac  jakie zostały  wykonane  na drogach  powiatowych w 2021 r.

               ”Nakładki”:

 • Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 9 zadań:
 • Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4 – trwa realizacja zadania, wpłynął wniosek
  o zmianę terminu zakończenia robót do 31.10.2021 r.
 • Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul. Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica – zadanie zakończone
 • Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 202/11 i nr 202/9 w m. Kamień, gmina Długołęka – zgłoszenie zakończenia robót
 • Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek , gm. Jordanów Śląski – trwa realizacja zadania (wykonywanie poszerzeń jezdni, rozpoczęcie prac na zakresie robót podobnych), wpłynął wniosek o zmianę terminu zakończenia robót
 • Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania
  w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka – trwa realizacja zadania (wykonywanie poszerzeń jezdni), wpłynął wniosek o aneks na roboty dodatkowe na przełomach;
 • Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina – trwa realizacja zadania – poszerzenie drogi, układanie podbudowy bitumicznej na poszerzeniach, budowa zjazdów;
 • Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice- przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice – zgłoszenie zakończenia robót;
 • Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce
  Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice – zgłoszenie zakończenia robót;
 • Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice
  do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie – trwa realizacja zadania (wprowadzenie ORZ), wpłynął wniosek o zmianę terminu do 15.11.2021 r.
 • Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 6 zadań:
 • Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gm. Sobótka;
 • Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w ciągu ulicy Krasińskiego – (działka 143dr) do skrzyżowania z drogą 1941D w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice;
 • Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od miejscowości Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice;
 • Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków;
 • Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,716 km
  od działki przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Borowa do zjazdu do lasu (dz,520Ls
  i 330/1), przed mostem na rzece Oleśniczka – na ciągu drogi w kierunku miejscowości Raków, gmina Długołęka;
 • Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina;

Trwa rozstrzyganie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawców poszczególnych zadań. Zadanie nr 2 zostało unieważnione, trwa przygotowanie ponownej procedury przetargowej;

 

Przebudowy:

 • Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica

– trwa realizacja zadania w terenie (zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka od strony Chrząstawy Wielkiej i Chrząstawy Małej);

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa
  w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim

– trwa realizacja zadania w terenie (wykonany jest odcinek poza terenem zabudowanym, pozostały pobocza, dokonano rozbiórki budynku gospodarczego);

 • Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj

– trwają prace projektowe;

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 D, na odcinku ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce: od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego w terenie miasta Wrocław do zjazdu z łącznika
  z ul. Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce , gmina Siechnice

– przekazanie placu budowy (trwa przegląd istniejących sieci, zatwierdzanie organizacji ruchu)

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków, gm. Żórawina

– trwa rozstrzyganie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy zadania

 

Bezpieczna Droga:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica

– został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania, przekazano teren budowy;

 • Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku
  od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka

– zadanie realizowane przez Gminę Długołęka w formie zastępstwa inwestorskiego, trwa wycinka i roboty przygotowawcze;

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika – Zadanie 1: Etap 1

– trwa realizacja zadania w terenie (budowa chodnika);

 • Przebudowa drogi powiatowej 2020D w zakresie budowy chodnika od ul. Chmielnej do
  ul. Słonecznej w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie

– trwa realizacja dokumentacji projektowej przez Gminę Kąty Wrocławskie;

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce

– podpisano umowę z Wykonawcą;

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków

– trwa realizacja zadania (budowa chodnika);

 • Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego – zakończono prace projektowe, Gmina ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót (brak ofert);

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego, na wysokości posesji nr 7-26 (dokumentacja projektowa)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego – Gmina przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót;

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania (dokumentacja projektowa)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego – projektant przedstawił Powiatowi koncepcję przebudowy drogi;

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu (dokumentacja projektowa)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego – projektant przedstawił Powiatowi koncepcję przebudowy drogi;

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz
  z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego – trwają prace projektowe; realizacja w terenie po zakończeniu prac projektowych;

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki

– realizacja przez Gminę Sobótka w formie zastępstwa inwestorskiego – trwa realizacja dokumentacji projektowej, w Starostwie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID;

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jaksonów

– zadanie zrealizowane w terenie i zgłoszone do odbioru;

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów

– realizacja przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego – trwa realizacja robót;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej
  w miejscowości Węgry

– realizacja przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego – trwa opracowywanie dokumentacji;

 

Dokumentacje projektowe:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz
  z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie wodnoprawne;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1535D na odcinku Łany – Dobrzykowice”

– prace związane z opracowaniem dokumentacji zostały zakończone;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
  nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica”

– trwają prace projektowe, uzyskano decyzje środowiskową, operat wodnoprawny
w opracowaniu;

 • Opracowanie dokumentacji projektowanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku
  od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica”

– prace związane z opracowaniem dokumentacji zostały zakończone;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
  nr  1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską
  do skrzyżowania  z ul. Krótką w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica.”

– trwa realizacja dokumentacji projektowej – projektant jest w trakcie rozpatrywania uwag gminy dotyczących projektowanego sposobu odprowadzania wód opadowych
z projektowanego odcinka chodnika;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”

– trwa realizacja dokumentacji projektowej (etap koncepcji projektu);

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
  nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Łozina i Bierzyce, od węzła S8 do DP1453, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj” – opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu ogłoszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
  nr 1341D, z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice. Gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

– trwa realizacja prac projektowych, złożony wniosek do Wód Polskich;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno – ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej – ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie

– trwa realizacja prac projektowych;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej”

– przygotowywanie przetargu na doprowadzenie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji ZRID;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka, gmina Kobierzyce do skrzyżowania z A-4”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie nr 2”

– prace związane z opracowaniem dokumentacji zostały zakończone;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Część I – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w m. Łukaszowice, gmina Siechnice,
  do skrzyżowania z droga wojewódzką W-395 (ul. Wrocławska) w m. Turów, gmina Żórawina

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Część I – „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna w celu dostosowania obiektu dla komunikacji pieszej”

– przygotowywanie dokumentów przetargowych;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka”

– prace związane z opracowaniem dokumentacji zostały zakończone;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Część I – „Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Część I – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Część I – „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Owocową w m.Żórawina, gm. Żórawina, do skrzyżowania z ul. Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej, trwają uzgodnienia ze ZDIUM ws. dodatkowych przystanków autobusowych;

 

Inne zadania:

 • Przebudowa dróg powiatowych w zakresie oświetlenia ulicznego w podziale na 3 zadania:

ZADANIE 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka.

ZADANIE 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina.

ZADANIE 3 – Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach.

– brak oferentów, postępowanie unieważnione, przygotowywanie ponownego postępowania;

 • Progi zwalniające

– otwarcie ofert;

 • Wyświetlacze prędkości

– przygotowywanie dokumentów przetargowych;