Wraz z przewodniczącym komisji dróg Miloszem Szczurowskim oraz przewodniczącym komisji bezpieczeństwa Piotrem Łysiakiem dokonaliśmy odbioru drogi w Galowicach. 
Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1972D do początku m. Wilczków, gm. Żórawina odebrana została w dniu 25.10.2021 r. Wykonawcą była firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. Wartość umowy – 1 485 348,00 zł. Długość odcinka – 2700 mb.

 zakres prac:

– kompleksowy remont nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi,

– wykonanie utwardzonych zjazdów na posesje prywatne,

– remont zjazdów na pola (nowe rury przepustów, murki czołowe),

– odmulenie rowów drogowych,

– wymiana balustrad na obiektach inżynierskich,

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego według nowej