Zawsze gotowi do walki z  żywiołem. Ratują życie i mienie, niosą pomoc w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Dzień Strażaka to dobry moment, żeby podziękować naszym bohaterom za ich ciężką, codzienną pracę i odwagę. Wszystkim Druhnom i Druhom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej dumy i społecznego uznania.

Wczoraj w Siechnicach spotkaliśmy się ze Strażakami ochotnikami z powiatu wrocławskiego aby móc osobiście podziękować za ich ciężką i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Dla mnie to ogromny zaszczyt że uchwalą Prezydium Związku Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego zostałem odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Jeszcze raz Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian zawsze otacza Was Strażaków i Wasze rodziny swoją opieką.