Piątek 26 kwietnia 2019r, podpisanie listu intencyjnego z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Samorządami z Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w sprawie wsparcia kształcenia zawodowego.
Projekt dzięki któremu uczniowie PS1 w Krzyżowicach skorzystają w ramach staży i praktyk zawodowych.