Rzeczpospolita samorządna wystawi najprawdopodobniej listę bezpartyjnych samorządowców podczas wyborów do sejmu w najbliższych wyborach parlamentarnych.