Budowa mostu w Chrząstawie Wielkiej, gm. Czernica

Zadanie pn.: „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gmina Czernica” otrzymało wsparcie w wysokości 3 112 500,00 zł. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy obiekt inżynieryjny o konstrukcji ramowej zespolonej oraz rozbudowany odcinek drogi powiatowej wraz z fragmentem ciągu pieszo-rowerowego. Już w najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy dla wykonawcy. …

Budowa i modernizacja dróg powiatowych – stan na kwiecień 2021

PODSUMOWANIE  ZADAŃ REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO – KWIECIEŃ 2021   Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce – roboty podobne – wykonano profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonano warstwy bitumiczne (podbudowa, w-wa wiążąca i ścieralna) …

Podsumowanie 2020 roku – drogi powiatowe

PODSUMOWANIE W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO   Niniejsze zestawienie ma na celu zaprezentowanie stopnia zaawansowania zadań realizowanych lub planowanych do realizacji na drogach powiatowych zgodnie ze stanem na koniec stycznia 2021 r. oraz wyszczególnienie zadań zrealizowanych w styczniu 2021 r. przez poszczególne Obwody Drogowe. …

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to najmłodszy sposób odkładania pieniędzy na emeryturę. Na czym polega i czym się różni od innych form?  Polski system emerytalny składa się z tzw. trzech filarów, przy czym obowiązkowe są pierwsze dwa. Pierwszy filar to składki emerytalne odprowadzane co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar bazuje …

Inwestycje, inwestycje, inwestycje….

W 2020 roku realizujemy  w  Powiecie  Wrocławskim  program „Bezpieczna droga”, polegający na ścisłej współpracy z naszymi gminami w zakresie realizacji inwestycji przy drogach powiatowych, obejmujący swym zakresem budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych oraz przebudowę odcinków dróg powiatowych, jeśli wynika ona z realizacji wspomnianych rodzajów robót budowlanych. Dotychczasowa realizacja programu …

Inwestycje w Powiecie Wrocławskim

Sezon inwestycyjny na drogach powiatowych w pełni. W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego i budżetowego trwa finalizacja szeregu robót drogowych na terenie całego Powiatu Wrocławskiego. W  piątek  28 listopada 2020r. odbył się odbiór zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowania z droga nr …