Odszedł nasz Kolega i Przyjaciel

Marian Garbowski – Przyjaciel, Kolega, Społecznik, Człowiek Czynu, Samorządowiec. W 1986 roku odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, w 2012 roku wyróżniony „Kryształową Koniczyną” w Wojewódzkim Konkursie na Najaktywniejszego Lidera Działającego na Rzecz Społeczności Wiejskiej. Radny Gminy Żórawina. Funkcję Sołtysa piastował od 26 lat. W czasie …

Zmiany w Samorządach – WAŻNE

Nowelizacja Kodeksu wyborczego Pięcioletnie kadencje organów samorządowych, maksymalnie dwie kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , obowiązkowy budżet obywatelski, prowadzenie transmisji z lokalu wyborczego w dniu głosowania, ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego i wiele innych ważnych zmian wprowadza nowelizacja Kodeksu wyborczego. Wójt będzie przedstawiał radnym raport o stanie samorządu, sesja rady …

Dolnośląska Konferencja Samorządowa

W Trzebnicy w piątek 27.10.2017 roku odbyła  się konferencja w  ramach  inicjatywy  samorządowej  Jarosława  Gowina, Wiceprezesa  Rady  Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego.   Jaki będzie kształt  Ordynacji Wyborczej? Jak  Samorząd  ma  wyglądać  w  przyszłości? Na te  i  inne  pytania  można  było  uzyskać  odpowiedz  od  min. Jarosława  Gowina-Wicepremiera RP, Adama  …

Strach przed RIO. Samorządy obawiają się nowych uprawnień izb obrachunkowych

Po zmianie ustawy o RIO samorządy obawiają się większej liczby kontroli, także w zakresie podatków i opłat oraz dodatkowej pracy związanej z comiesięcznymi sprawozdaniami. Jeszcze przed uchwaleniem w czwartek ustawy o RIO Związek Gmin Lubelszczyzny przyjął stanowisko, w którym wyraził szereg poważnych obaw związanych z nowymi przepisami. Samorządowców zaniepokoiło m.in. …

Gminy wychodzą z długów

Nieco ponad 920 zł na jednego mieszańca wynosiło średnie zadłużenie gmin w 2016 r. Rekordzistą pozostaje Rewal z długiem przekraczającym 30 tys. zł na mieszkańca – wynika z danych regionalnych izb obrachunkowych. Z dorocznego sprawozdania regionalnych izb obrachunkowych z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynika, że średnie zadłużenie gmin …

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

NOWELIZACJA_KPA  Usprawnienie i przyśpieszenie procedur administracyjnych, stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Ministerstwo Rozwoju przygotowało broszurę wyjaśniającą zmiany, które wprowadza w procedurze administracyjnej Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw. Resort podkreślił …

Wybory bez partii

„Bezpartyjni” chcą zmienić Kodeks wyborczy Ruch Samorządowy „Bezpartyjni” wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą takich zmian w Kodeksie wyborczym, które zapewnią konkurencyjność startu komitetów bezpartyjnych. Chodzi o to, by zabronić partiom politycznym wystawiania partyjnych komitetów w wyborach do rad gmin oraz w wyborach na wójtów i burmistrzów. Struktury Ruchu zawiązały się …