Zmiany w zakresie obowiązków związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych oraz zgłaszaniem prac kartograficznych

Dnia 31 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która dokonuje gruntownej nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej pr.geod.kart. Szereg zmian tej ustawy dotyczy obowiązków spoczywających na wykonawcach prac …

Mobilne Punkty Wydziału Komunikacji Powiatu Wroclawskiego

Dzisiaj gościliśmy w Gminie Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka. Przyjęliśmy ok 70 wniosków. Podziękowania dla Wójtów i Burmistrzów za udostępnienie miejsca gdzie  można było obsłużyć klientów – naszych mieszkańców. Podziękowania dla dyrektora wydziału Pana Przemysława Szalewicza oraz pracowników za zaangażowanie jakie wykazali podczas pracy w terenie. W najbliższy poniedziałek widzimy …

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2020 roku

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2020 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku. …

POWIAT WROCŁAWSKI POMAGA OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM

Władze Powiatu Wrocławskiego wspierają Jednostki OSP. W ramach przeprowadzonej w ostatnich dniach akcji przekazano 31 paczek z niezbędnymi środkami ochrony osobistej / maseczki, płyny dezynfekcyjne oraz przyłbice/. Zgromadzenie potrzebnych rzeczy to proces długotrwały, a w tym przypadku walka z czasem miała priorytetowe znaczenie.  Na terenie powiatu wrocławskiego działa 31 jednostek …

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw trafi do podpisu prezydenta

Łatwiejszy dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, czy przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego – zakłada nowela Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nad którą prace zakończył parlament – poinformował resort rozwoju. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. „Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących …

Korzystne dla samorządów zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zwiększenie wpływów finansowych gmin – taki ma być efekt zmiany wysokości opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla osób innych niż właściciel lub użytkownik wieczysty. Rozwiązanie takie znalazło się w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej dla samorządów. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem …

Od 20 kwietnia stopniowe zdejmowanie obostrzeń; otwarcie lasów i parków

Od 20 kwietnia stopniowo będą zdejmowane obostrzenia wprowadzone w związku epidemią; zostaną otwarte lasy i parki, złagodzone będą ograniczenia dot. liczby osób w sklepach o kościołach – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W kolejnych etapach będą otwierane rzemiosło, handel i usługi – dodał. Szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem …

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Wielkie podziękowania dla Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz całego Zarządu Województwa za podjęcie decyzji o budowie dalszej części obwodnicy, tj. do ul Grota Roweckiego. To dobra informacja dla Gminy Żórawina. Umowa na budowę odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia od ronda w Żernikach Wrocławskich do ul. Grota-Roweckiego została podpisana w poniedziałek, 29 …