Gminy wychodzą z długów

Nieco ponad 920 zł na jednego mieszańca wynosiło średnie zadłużenie gmin w 2016 r. Rekordzistą pozostaje Rewal z długiem przekraczającym 30 tys. zł na mieszkańca – wynika z danych regionalnych izb obrachunkowych. Z dorocznego sprawozdania regionalnych izb obrachunkowych z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynika, że średnie zadłużenie gmin …

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

NOWELIZACJA_KPA  Usprawnienie i przyśpieszenie procedur administracyjnych, stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Ministerstwo Rozwoju przygotowało broszurę wyjaśniającą zmiany, które wprowadza w procedurze administracyjnej Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw. Resort podkreślił …

Wybory bez partii

„Bezpartyjni” chcą zmienić Kodeks wyborczy Ruch Samorządowy „Bezpartyjni” wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą takich zmian w Kodeksie wyborczym, które zapewnią konkurencyjność startu komitetów bezpartyjnych. Chodzi o to, by zabronić partiom politycznym wystawiania partyjnych komitetów w wyborach do rad gmin oraz w wyborach na wójtów i burmistrzów. Struktury Ruchu zawiązały się …

JOW-y i bezpośrednie wybory szansą na odpartyjnienie samorządu

Maciejewski: JOW-y i bezpośrednie wybory szansą na odpartyjnienie samorząduJednomandatowe okręgi wyborcze powinny być w wyborach do rad wszystkich gmin oraz powiatów i sejmików wojewódzkich. Należy wprowadzić także bezpośrednie wybory starostów i marszałków wojewódzkich – powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski (Kukiz’15) w rozmowie z Serwisem …

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży

Mniej pieniędzy dla Ochotniczych Straży Pożarnych na mundury, szkolenia, prace z młodzieżą i propagowanie bezpieczeństwa – taki może być efekt proponowanej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjął stanowisko, w którym wyraźnie protestuje przeciwko nowelizacji. Zdaniem przedstawicieli środowiska to niepotrzebna centralizacja i pozbawianie ich samodzielności. …